O SAVEZU

Osnivačka skupština Hrvatskog skijaškog saveza osoba s invaliditetom(u daljnjem tekstu HSSOI) održana je 29.05.2007. u Zagrebu. Osnovan je kao nacionalni savez skijaških klubova osoba s invaliditetom, čiji se članovi bave skijanjem. Okuplja klubove ili saveze športaša svih  kategorija invalidnosti koje se bave skijanjem u Republici Hrvatskoj.

 

Ciljevi HSSOI-a su:

 • razvitak i unapređenje skijanja za osobe s invaliditetom na području Republike Hrvatske;
 • unapređivanje zdravlja, rehabilitacija i športske rekreacija osoba s invaliditetom kroz skijašku aktivnosti (alpsko i nordijsko skijanje);
 • razvitak i unapređenje međusobne suradnje udruženih članica;
 • organizacija rada hrvatske skijaške reprezentacije osoba s invaliditetom;
 • širenje mogućnosti za osobe s invaliditetom u cilju sudjelovanja u raznim oblicima natjecanja i športske rekreacije u skijaškom sportu i njihovog pristupa programima treninga s ciljem poboljšanja njihove vještine

 

Djelatnosti Saveza su:

 • usklađuja aktivnosti svojih članica,
 • organizacija i provedba natjecanja u skijanju osoba s invaliditetom na državnoj razini
 • edukacija osoba zainteresiranih za realizaciju specifičnih programa skijanju za osobe s invaliditetom
 • uređuje registraciju športaša
 • uređuje status športaša i drugih športskih djelatnika
 • uređuje stegovnu odgovornost športaša i športskih djelatnika
 • skrbi o kategoriziranim športašima
 • standardizacija programa za skijanje osoba s invaliditetom i pratećih sadržaja (tehnički uvjeti, stupanj i kvaliteta educiranosti osoblja koje izvodi program) u skladu s pozitivnim iskustvima i saznanjima srodnih organizacija u svijetu
 • ostvarivanje međunarodnih kontakata i suradnje sa sličnim međunarodnim organizacijama
 • organizacija prezentacija, natjecanja, seminara, radionica i sličnih javnih manifestacija za ostvarenje temeljnog cilja osnivanja Saveza
 • izdavanje tiskanih i drugih materijala koji sadržajem pridonose ostvarenju cilja osnivanja Saveza
 • surađivanje s fizičkim i pravnim osobama koje svojim radom pomažu ostvarenje cilja Saveza.

 

HSSOI organizira razvojne kampove u alpskom i nordijskom skijanju, vodi brigu o  natjecateljima i trenerima koji su članovi paraolimpijski reprezentacije alpskog skijanja,  snowboarda  i nordijskog skijanja za osobe s invaliditetom.