Razvoj snowbordinga u RH

Ovo je relativno mladi sport u našoj državi. Sam razvoj u svijetu je isto na poćetku svoga puta . Prvi kontakti sa sportašem koji je prvi natjecatelj za RH dogodio se je 2016. godine. Bruno Bošnjak je prije svoga invaliditeta nastupao kao natjecatelj za RH u snowbordingu u sportu bez invaliditeta. Upravo na jednom takovom natjecanju doživio je sportsku povredu koja mu je trajno narušila zdrastveni status te je postao osoba s invaliditetom.

 

Prve kontakte i uvid u njegove sposobnosti imali smo navedene 2016.godina na skijalištu u Austriji. Dogovorili smo se da će ga HPO pratiti u njegovom radu. Od te godine krenuli su trenažni procesi za Brunu. Nedugo nakon toga započinje se i sa nastupima u Evropskom i Svijetskom kupu. Bruno se pokazuje kao nadareni parasnobordaš te uskoro nastupa po prvi pta i na Svijetskom prvenstvu u Kanadi. Svojim dobrim rezultatima na svjetskom kupu ostvaruje paraolimpijsku normu za sudjelovanje ns svojim prvim igrama 2018. godine u Pyong Changu. Upravo na tim igrama doči će do največeg uspjeha u zimskim sportovima za RH.

 

Bruno na tim igrama u disciplini BS osvaja treče mjesto na igrama. To je za njega prvi nastup na največem natjecanju i prva medalja za RH u zimskim sportovima. Za sada je Bruno jedini sportaš u ovome sportu iz RH no nadamo se da će njegovim rezultatima biti potaknuti ostali da se uključe u ovaj sport.