EU projekt za djecu s poteškoćama u razvoju i za osobe s invaliditetom.

EU projekt omogućio suhe treninge u dvorani za djecu s poteškočama u razvoju i za osobe s invaliditetom.