Natječaj za izbor predsjednika HPO-a 2023.-2027.

N A T J E Č A J

 za izbor predsjednika HPS za razdoblje 2023.-2027.

Raspisuje se natječaj za izbor predsjednika HPS-a za razdoblje 2023.-2027.
Natječaj je otvoren od  10. ožujka 2023. do zaključno sa 31. ožujkom 2023 u ponoć.

 

Obavezna dokumentacija je :

  1. Dokaz da je građanin RH
  2. Podrška tri članice HPS-a
  3. Program rada za razdoblje od 2023. godine do 2027.

Dokumentaciju poslati na dadokatunar@yahoo.com ili na adresu Jadranska 2, Zagreb.

U Zagrebu, 01. ožujka 2023.                          Predsjednik : Petar Vlaić

 

Natječaj za izbor predsjednika HPO-a 2023-2027