Tijela Saveza su:

 

  1. Skupština,
  2. Upravni odbor,
  3. Predsjednik,
  4. Nadzorni odbor

 

Skupštinu čine svi članovi HSSOI-a.

 

Članovi Nadzornog odbora su:

 

  1. Dinko Novoselec, predsjednik odbora
  2. Nikola Arbanas
  3. Tatjana Kovačić

Predsjednik HSSOI-a je Petar Vlaić.