Ime i prezime: Žade Banjad Kategorija: stojeće skijašice Kategorizacija sportaša: 6/8-2 Datum rođenja: 08.05.2011.
Ime i prezime:  Šimun Badurina   Kategorija: stojeći natjecatelji   Kategorizacija sportaša:   Datum rođenja:  
Ime i prezime:  Gabriela Šumelj   Kategorija: stojeći natjecatelji   Kategorizacija sportaša:   Datum rođenja:  
Ime i prezime:  Massimo Iveta   Kategorija: sjedeći natjecatelji   Kategorizacija sportaša:   Datum rođenja: